Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

przystąpienie do opracowania nowego planu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2008r. podjęto uchwałę o przstąpieniu do porządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Gospodarcza II"

Wersja XML