Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie zmiany granic miasta Przemyśla

Czwartek 18 grudnia br. jest pierwszym dniem konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Przemyśla.

JAK BĘDĄ PRZEBIEGAĆ KONSULTACJE?

Konsultacje z Mieszkańcami miasta odbędą się od 18 grudnia 2008 do 14 stycznia 2009.
Najszerszą i najbardziej powszechną formą konsultacji będzie ankieta, w której zapytamy Mieszkańców o to, czy są za zmianą granic Przemyśla polegającą na włączeniu do miasta sołectw z poszczególnych gmin. Procedura wypełniania ankiety wymaga wpisania w nią również swoich danych osobowych, a więc imienia i nazwiska, adresu i numeru PESEL. Ankiety będą służyć wyłącznie do celów statystycznych.
Bardzo Państwa prosimy o przychylność i wypełnienie ankiet. Państwa opinia będzie dla Władz Miasta ważnym argumentem w dalszych działaniach.

Miejsca, gdzie będzie można otrzymać ankietę konsultacyjną:
- Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,

- Portiernia - Hol Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
- Kasa Urzędu Miejskiego, Mostowa 2,
- Siedziby Rad i Administracji Osiedlowych,
- Siedziby jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze, Przemyska Biblioteka Publiczna wraz z filiami, PCKiN „Zamek”, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zakład Komunikacji, Przemyska Gospodarka Komunalna SITA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego)
- Strona Internetowa Urzędu Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej (www.przemysl.pl/bip)

W TYCH SAMYCH MIEJSCACH (Z WYJĄTKIEM STRONY INTERNETOWEJ) BĘDZIE MOŻNA ODDAĆ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ KONSULTACYJNĄ.

JPGMapa Przemyśla i terenów sołectw, o które pytamy w ankiecie

Wersja XML