Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie Konkursu "Zbieramy zużyte baterie"

Z końcem listopada br. podsumowano kolejną akcję o charakterze ekologicznym, której inicjatorem był Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Konkurs "Zbieramy zużyte baterie", który trwał od 2 stycznia 2008r. do 28 listopada był skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Przemyśla, a  wzięła w nim udział młodzież z 9 placówek oświatowych. Łącznie młodzież zebrała w tym czasie 376, 6 kg baterii. O zwycięstwie w rywalizacji między szkołami decydowała waga zebranych baterii przypadająca na jednego ucznia - zwyciężyła w niej Szkoła Podstawowa Nr 17. W nagrodę szkoła dostała zestaw komputerowy, który oficjalnie wręczył dzieciom w imieniu Prezydenta Miasta jego Zastępca Dariusz Iwaneczko na spotkaniu w szkole w dniu 5 grudnia. Przy tej okazji młodzież ze szkoły zaprezentowała też program artystyczny o charakterze ekologicznym i pochwaliła się swoimi osiągnięciami w działaniach ekologicznych.

JPGSpotkanie w SP Nr 17

JPGSpotkanie w SP Nr 17

Wersja XML