Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewoda podkarpacki wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Jak co roku w okresie przedświątecznym wojewoda podkarpacki wydał Rozporządzenie porządkowe "w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego". Celem tego graniczenia jest "ochrona życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego ". Zakaz nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz w dniu 1 stycznia 2009 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizując takie imprezy przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów. Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się >>tutaj

Wersja XML