• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

!!! PILNE - Rozliczenie dotacji celowej na j. angielski. Termin złożenia w Wydziale Edukacji 12 grudnia br.

KO/2008-12-09
Sfinansowanie skutków wprowadzenia nauki j. ang.
Rozliczenie środków ...

Rzeszów, 2008-12-09

ZFK.0361/71/2008 

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

   W związku przyznaniem w 2008 roku Państwa Gminie dotacji na sfinansowanie skutków wprowadzenia nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej i jej kontynuacji w klasie II, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie powyższej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik do pisma.
Rozliczenia proszę przekazać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2008 roku.
   Jednocześnie proszę o uzgodnienie ze Skarbnikiem Gminy wysokości przyznanej dotacji oraz dołączenie do rozliczenia kopii przelewu niewykorzystanych środków.

Rozliczenie należy sporządzić zgodnie z ewidencją księgową (w groszach, bez zaokrągleń)

Podkarpacki Kurator Oświaty
Jacek Wojtas
        Jacek Wojtas

 


XLWWzór rozliczenia - plik MS Excel

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22959378
w tym miesiącu: 165811
dzisiaj: 4532

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1