Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy

W ubiegłym tygodniu złożyłem poprzez mojego Pełnomocnika w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie wniosek o autolustrację. Zbiegło się to w czasie ze skierowaniem w dniu 2 grudnia br. przez Oddziałowe Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie do tego samego sądu wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec mojej osoby. Przypomnę, że od dawna zabiegałem o podjęcie tych działań przez IPN, m.in. występując w czerwcu br. do Dyrektora jego Oddziału w Rzeszowie z prośbą o przyspieszenie analizy i oceny pod kątem zgodności z prawdą mojego oświadczenia lustracyjnego.
W sytuacji zadawanych mi publicznie pytań, a nierzadko oskarżeń, z zadowoleniem przyjmuję rozpoczęcie tego postępowania mając nadzieję na jego szybkie i ostateczne zakończenie. Do czasu tego rozstrzygnięcia nie będę komentował spraw z nim związanych.

Robert Choma

Prezydent
Miasta Przemyśla
Wersja XML