Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w ul. Prądzyńskiego i ul. Żulińskiego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej w ul. Prądzyńskiego i ul. Żulińskiego w Przemyślu 4 grudnia br. nastąpi zmiana w organizacji ruchu drogowego w w/w ulicach. Termin zakończenia robót przewidywany jest 5 grudnia br.

 

Źródło: PWiK Sp. z o.o.

Wersja XML