Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Robert Choma spotkał się z protestującymi na przejściu granicznym w Medyce

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się z protestującymi na przejściu granicznym w Medyce. Podczas spotkania poinformował, iż Radni Rady Miejskiej podjęli rezolucję w sprawie nowych uregulowań dotyczących wwozu na teren Rzeczpospolitej Polskiej wyrobów tytoniowych i alkoholu. Niniejszy dokument został również wysłany do Premiera RP, Posłów Ziemi Przemyskiej oraz do władz wojewódzkich. W rezolucji Radni zwracają się do właściwych przedstawicieli władz państwowych o przygotowanie
i wdrożenie programu w zakresie minimalizacji negatywnych skutków wprowadzenia wspomnianych przepisów, na przykład poprzez zwiększenie dotacji na realizację zadań
z zakresu opieki społecznej.
Prezydent apelował do protestujących o zachowanie spokoju i o nie obarczanie odpowiedzialnością za obecny stan funkcjonariuszy celnych i straży granicznej. Prosił również o rozwagę, która będzie pomocna w znalezieniu rozwiązań, które pozwolą na wsparcie osób, dla których źródłem utrzymania w obecnej chwili jest handel przygraniczny.
Dzień wcześniej w poniedziałek 1 grudnia br. Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami osób protestujących.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML