Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmawiano na temat kształcenia młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy

W piątek 28 listopada br. odbyła się konferencja z okazji Dni Otwartych w Ochotniczym Hufcu Pracy. W konferencji uczestniczyli podkarpaccy Posłowie na Sejm RP Andrzej Ćwierz oraz Piotr Tomański. W imieniu Prezydenta Przemyśla w tym wydarzeniu udział wzięła Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta. Przemyskich Radnych reprezentował Marek Rząsa Przewodniczący Rady Miejskiej. W swoich wystąpieniach posłowie podkreślali istotną rolę jaką wypełniają ochotnicze hufce pracy w edukacji młodzieży i przygotowaniu zawodowym.
Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wystosował okolicznościowy list do uczestników konferencji, w którym oprócz słów uznania podziękował za zaangażowanie i pracę na rzecz wychowania młodzieży: „Dzisiaj wielu absolwentów OHP może cieszyć się tym, że ukończyli szkołę, zdobyli zawód, znaleźli pracę, że mogli nawiązywać nowe znajomości, a więc tym wszystkim, co miało wpływ na ich start w dorosłe życie. Wszystkim Pracownikom OHP życzę wiele radości i satysfakcji z dotychczasowej pracy. Dziękuję za Państwa ofiarną pracę, zaangażowanie i codzienny wysiłek wkładany w wychowywanie młodzieży. Efektem Państwa działań jest pomoc wielu młodym ludziom, nad którymi pracowaliście, aby odnaleźli właściwą drogę w swoim życiu”.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGRozmawiano na temat kształcenia młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy (132,09KB)

Wersja XML