Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 39/2008

Uchwała Nr 39/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Przemyśla uwzględniająca zmiany podjęte Uchwałą Nr 233/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 października 2008 r

DOTTekst uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Przemyśla

DOT- Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

Wersja XML