Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Korzystali z przemyskich doświadczeń

Przemyśl był ostatnim etapem (Kraków - Rabka - Bochnia - Tarnów - Przemyśl 17 - 21.11.2008r.) wizyty studyjnej delegacji 18 osób złożonej z audytorów wewnętrznych i przedstawicieli Ministerstwa Finansów Mołodowy. 21 listopada br. spotkali się oni z przemyskimi samorządowcami, zapoznając się z naszymi doświadczeniami we wdrażaniu audytu wewnętrznego w administracji miejskiej, systemem zlecania zadań organizacjom pozarządowym, monitoringiem ich wykonania oraz audytem wykonania zadania na przykładzie wybranych inwestycji komunalnych.

Wizytę studyjną przygotowała Fundacja Współpracy Posko-Ukraińskiej PAUCI we współpracy z partnerem z Mołdowy - Business Consulting Institute, a odbywała się ona w ramach programu "Przygotowanie audytorów wewnętrznych dla samorządów Mołdowy". Wprowadzenie audytu wewnętrznego do mołdowskiej administracji znajduje się dopiero na wstępnym etapie, a uczestniczący w wizycie do Polski są właśnie jednymi z pierwszych pełniących te zadania. W październiku pod okiem polskich ekspertów realizowali oni w swoich rejonach pierwsze misje audytowe.

Wizyta była finansowana z programu pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

JPGNULL

Wersja XML