Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2009

 

Zadania przewidziane do realizacji:

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,

c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych,

d) promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,

e) promocja sportu powszechnego,

f) współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Konkurs ma charakter otwarty i całoroczny.

W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 12 grudnia 2008 roku. Oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://msport.gov.pl/content.php?id=1436

przygotowała M. Kroczek

Wersja XML