Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie akcji „KUNDEL”

W dniu 20 listopada br. przemyska Straż Miejska zakończyła działania w ramach akcji „KUNDEL” zapoczątkowane w dniu 8 października br. Jej celem było jeszcze skuteczniejsze egzekwowanie od właścicieli psów sprzątanie po swoich pupilach. We wspomnianym okresie przeprowadzonych zostało 7 akcji, a ich rezultatem jest:

- nałożenie 30 mandatów karnych;
- sporządzenie 20 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego;
- pouczenie 60 osób.

Przypominamy, że kilka miesięcy temu w mieście zainstalowane zostały dystrybutory zestawów do sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach. Można z nich skorzystać w najbardziej uczęszczanych miejscach miasta:, tj. przy Rynku, Wyb. Jana Pawła II, Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego, na skrzyżowaniu ulic Wałowej i Kazimierza Wielkiego oraz w Parku Miejskim. Cena zestawu to 50 gr. W dalszym ciągu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM (ul. Ratuszowa 10A) wszyscy chętni mogą otrzymać także bezpłatne zestawy - zbieraki psich odchodów.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGDystrybutor (54,67KB)

Wersja XML