Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”

Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty przygotowało propozycję ukończenia już 1 marca 2009r. Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania "Menadżer w Oświacie".
- poropozycja dla osób, którym czasowo powierzono obowiązki dyrektora oraz dla tych, które zamierzają wziąć udział w konkursach organizowanych wiosną. Turnusowy charakter nauki umożliwia studiowanie bez oderwania się od pracy.

Dokładne informacje jak i szczególowa oferta na stronie:
http://www.sdmo.edu.pl/cache/1/145/150/428

Wersja XML