Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomagamy w zakupie lekarstw

W dniu 25 listopada b.r. ruszy kolejna edycja akcji „Podaruj zdrowie” organizowanej przez Fundację „Dbam o zdrowie”. Na wsparcie zakupu leków w ramach całej akcji przeznaczono kwotę 100 tys. zł. Tym razem akcja swoim zasięgiem obejmie aż pięć miast: Rzeszów, Przemyśl, Mielec, Krosno i Sanok. Honorowy patronat akcji „Podaruj zdrowie” objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, a na terenie Przemyśla Prezydent Miasta Przemyśla.

Z początkiem listopada zakończyła się akcja w Małopolsce. – Obecnie w siedzibie Fundacji trwa weryfikacja złożonych wniosków. Pomoc zostanie przekazana w postaci specjalnych kart Fundacji, których realizacja będzie możliwa jedynie w aptekach – podsumowuje Tomasz Kisiel Prezes Fundacji „Dbam o zdrowie”. - Spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością. Przy rejestracji wniosków pojawiały się olbrzymie emocje. Bardzo często osoby przynosiły z sobą i pokazywały plik niewykupionych recept. Teraz Ci ludzie czują, że wreszcie zauważono ich problem – mówi Bogdan Lachowicz, który przyjmował wnioski w Tymczasowym Biurze w Krakowie. – Zaraz po zakończeniu akcji w województwie małopolskim zaczęliśmy intensywne przygotowywania do kolejnej odsłony naszej akcji „Podaruj zdrowie”, tym razem na Podkarpaciu – kontynuuje Prezes Fundacji. – To za sprawą zaangażowania władz z Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Przemyśla, naszych darczyńców POLPHARMY i Polskiej Grupy Farmaceutycznej, a także wolontariuszy możliwa jest pomoc w dofinansowaniu zakupu niezbędnych leków dla mieszkańców Przemyśla – dodaje Kisiel.

W każdym z miast, gdzie będzie działała Fundacja, w dniach 25.11. – 27.11. br. zostaną uruchomione Tymczasowe Biura, w których mieszkańcy miast będą mogli złożyć swoje wnioski o dofinansowanie zakupu lekarstw.

W Przemyślu rejestracja prowadzona będzie w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom, przy ul. Św Brata Alberta 10;

Każde z Biur będzie czynne przez 3 dni robocze w godzinach 10-16. Na miejscu będzie można pobrać i wypełnić wniosek.

Kryteriami przyznawania pomocy są: (1) sytuacja materialna: osoby, których miesięczny dochód brutto nie przekracza 1000 złotych; (2) sytuacja życiowa: choroby - konieczność finansowania terapii, stałego przyjmowania leków. Wraz z wypełnionym wnioskiem należy przedstawić: (1) zaświadczenie
o dochodach (kopie) – np. ostatni odcinek emerytury, renty lub inny dokument świadczący o sytuacji materialnej; (2) dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, choroby, konieczność finansowania terapii – np. orzeczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia (kopie).

Pomoc zostanie przekazana w postaci kart „Podaruj zdrowie” o wartości od 50 do 300 złotych, które będzie można przeznaczyć na zakup lekarstw.

Fundacja „Dbam o zdrowie” jest pierwszą w Polsce organizacją pożytku publicznego, która na tak dużą skalę zdecydowała się zmierzyć z poważnym problemem społecznym, jakim jest niewykupywanie leków. Polscy pacjenci dopłacają do recept średnio 60 proc., czyli najwięcej w Europie. Porównując, w Niemczech pacjent ponosi 30 proc. kosztów leków na receptę, a w Irlandii - zaledwie 10 proc. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjmuje, że utrudniony dostęp do farmaceutyków występuje, gdy pacjent musi dopłacać do leków więcej niż 40%. Nie dziwi, zatem wynik badań przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia na początku 2007 roku, który pokazał, iż co trzeciej osobie zdarzyło się nie wykupić leków z przyczyn finansowych. Trudno zakładać, iż sytuacja w tym zakresie ulegnie szybko poprawie, biorąc pod uwagę, że według projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na 2009 rok nakłady na refundację leków nie wzrosną. Wręcz przeciwnie - NFZ zakłada, że zmniejszą się one o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem obecnym.

Akcja ta nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy darczyńców. Obecna akcja Fundacji w województwie podkarpackim możliwa jest dzięki wsparciu i zaangażowaniu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. oraz Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. Partnerami akcji są także hurtownia Aptekarz Sp. z o.o., oraz firmy farmaceutyczne Zentiva, Pliva, Polfa Grodzisk. Ponadto, akcję w Rzeszowie wsparły firma IDEO z Rzeszowa oraz drukarnia Arteks.

Akcja „Podaruj zdrowie” na Podkarpaciu została objęta patronatem medialnym: TVP Rzeszów, dziennika Nowiny, radio VIA.

 

Weryfikacja wniosków złożonych w ramach akcji „Podaruj zdrowie”
na Podkarpaciu

Dzień 27 listopada br. będzie ostatnim, w którym Tymczasowe Biura Rejestracji Wniosków Fundacji „Dbam o zdrowie” będą przyjmować wnioski na dofinansowanie zakupu leków.

Następnie wnioski, które zostaną złożone w dniach 25.11.-27.11.2008r. w Rzeszowie, Przemyślu, Mielcu, Krośnie oraz Sanoku, w jednym z Tymczasowych Biur Rejestracji, będą sprawdzane zgodnie z kryteriami przyznania pomocy określonymi w Regulaminie Akcji „Podaruj zdrowie”. Weryfikacja wniosków potrwa, co najmniej trzy tygodnie od zakończenia akcji. Proces sprawdzania ich poprawności jest uzależniony od liczby wniosków, jakie przyjmą Tymczasowe Biura Rejestracji. Osoby, którym zostanie przyznana pomoc w postaci kart „Podaruj zdrowie” zostaną poinformowane
o tym fakcie listownie. W korespondencji znajdą się informacje o kwocie przyznanej pomocy oraz adresie Apteki „Dbam o zdrowie” z terenu Podkarpacia, w której będą mogli oni odebrać kartę
na dofinansowanie zakupu leków (wcześniej sami zadeklarują, w której Aptece chcą odebrać kartę –
- przyp.). Karty będzie można realizować na terenie całej Polski w Aptekach „Dbam o zdrowie”,
w których znajdują się specjalne terminale do ich obsługi.


Dodatkowych informacji o akcji udziela:
Biuro Fundacji „Dbam o zdrowie”:

tel. /+48 42/ 200 75 50
fax. /+48 42/ 61 33 43

Adres korespondencyjny:

Fundacja „Dbam o zdrowie”
03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b
www.fundacja.doz.pl

Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować na adres
lub pod nr tel. /+48 42/ 200 75 50
Pomoc finansowa dla Fundacji może zostać udzielona poprzez wpłatę bezpośrednią na rachunek bankowy Fundacji:
91 1050 0086 1000 0023 2186 3413 ING Bank Śląski S.A

KRS: 0000286305

Fundacja „Dbam o zdrowie” powstała w sierpniu 2007 roku, z inicjatywy Aptek „Dbam o zdrowie”. Jest to pierwsza organizacja pożytku publicznego wspierająca na masową skalę osoby, których nie stać na zakup lekarstw. Dotychczas udzieliła pomocy ponad 2000 potrzebującym oraz 21innym organizacjom charytatywnym. Obecnie pod stałą opieką znajduje się już kilka osób, wymagających ciągłego i długoterminowego leczenia.
Największymi darczyńcami Fundacji są firmy prywatne, ale pomagać może każdy. Pilotażowa akcja „Podaruj zdrowie”, przeprowadzona w Łodzi, udowodniła, iż wsparcie przy dofinansowaniu leków może być nie tylko domeną państwa, ale także każdego z nas. Uczestnicy Programu „Dbam o zdrowie”, działającego w aptekach na terenie całej Polski mogą przekazywać punkty zgromadzone za zakup leków na rzecz Fundacji. W ten sposób organizacji udało się już zebrać kilkadziesiąt tysięcy punktów.
Po zaledwie kilku miesiącach działania, w maju 2008 roku, Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Teraz każdy raz w roku może przekazać na cele Fundacji 1 proc. podatku.

 

DOTRegulamin Akcji "Podaruj zdrowie"

Wersja XML