Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic miasta Przemyśla.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października br. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Przemyśla w przedmiocie zmiany granic miasta. Na mocy uchwały zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie włączenia do miasta obszaru 5 sołectw. Mieszkańcom Przemyśla zostanie zadane pytanie o następującej treści: „Czy jesteś za zmianą granic miasta Przemyśla, polegającą na włączeniu do miasta obszaru sołectwa Hureczko i obszaru sołectwa Hurko z Gminy Medyka, obszaru sołectwa Nehrybka obszaru sołectwa Krówniki z Gminy Przemyśl oraz obszaru sołectwa Kruhel Wielki z Gminy Krasiczyn?”.
W konsultacjach mogą wziąć udział osoby stale lub czasowo zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla, które w dniu konsultacji ukończyły 18 lat. Wyrażenie opinii, polegać będzie na zaznaczeniu jednej z 3 możliwych odpowiedzi. Ankiety konsultacyjne będą dostępne między innymi w Urzędzie Miejskim, siedzibach Rad Osiedlowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. O terminie konsultacji poinformujemy w późniejszym terminie.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Wersja XML