Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI...”

4 listopada 2008 roku uroczystą akademią Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego        w Przemyślu  rozpoczęło przemyskie obchody upamiętniające 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Program artystyczny „W drodze do Niepodległości...” składający się z tańców narodowych, wierszy i pieśni patriotycznych został przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne „MIMESIS”.

            Spośród zaproszonych gości, jako pierwszy głos zabrał Zastępca Prezydent Przemyśla Pan Dariusz Iwaneczko. Następnie w imieniu Posła na Sejm RP Pana Piotra Tomańskiego wystąpiła Pani Ewa Sawicka przedstawicielka jego biura poselskiego. W swoich przemówieniach podkreślili jak ważne jest, by młode pokolenie wzrastało w poszanowaniu historii naszego narodu, symboli narodowych i autorytetów moralnych. Odczytano również listy od Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Andrzeja Zapałowskiego i Posła na Sejm RP Pana Marka Kuchcińskiego, którzy w ciepłych słowach dziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom Kantówki wspierając ich działania patriotyczne i artystyczne.

            W uroczystości wziął udział Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu Pan Piotr Idzikowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Marek Rząsa oraz dyrektorzy przemyskich szkół wraz  z uczniami.

Młodzież recytacją, śpiewem i tańcem godnie uczciła pamięć tych, którzy poświęcili życie i ponieśli wielkie ofiary, abyśmy dziś mogli mieszkać w wolnej Polsce.

Wersja XML