• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odwołanie Prezesa Zarządu PGM Sp. z o.o.

Z dniem 31 października br. Zbigniew Duszyk przestał pełnić (na podstawie art. 203 § 2 Kodeksu spółek handlowych) funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu. Odwołania dokonała uchwałą Rada Nadzorcza spółki na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, działającego jako Zgromadzenie Wspólników. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki, którego kryteria określi i przeprowadzi Rada Nadzorcza, obowiązki w PGM-ie przejął Wiceprezes Krzysztof Majcher.
Odwołanie było wynikiem nowych oczekiwań Zgromadzenia Wspólników, co do sposobu zarządzania Przedsiębiorstwem i przeprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu.
Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22983390
w tym miesiącu: 189823
dzisiaj: 13611

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1