Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza, że zmienia datę i godzinę aukcji na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w budynkach ujętych w wykazie nr 3 z dnia 07.10.2008r.

                                   Przemyśl, dnia 24 października 2008 r.

 
GL.I/IV-71441-4/08
 
 
 
 
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
 
 

ogłasza, że zmienia datę i godzinę aukcji na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w budynkach ujętych w wykazie nr 3 z dnia 7.10.2008 r. – aukcja odbędzie się w dniu 3 listopada 2008 r. o godzinie 1100 (zamiast 30.10.2008 roku o godz. 10-tej).

                   Pozostałe warunki aukcji pozostają bez zmian.

Za przedmiotową zmianę wszystkich zainteresowanych przeprasza.
 
 
 
 
 
 
 

DOTzmiana terminu przetargu (24,50KB)

Wersja XML