Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURS na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło KONKURS na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2009 roku - wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2008 r.
Projektodawcami mogą być: kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia; organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; jednostki samorządu terytorialnego.
Priorytetowo traktowane będą m.in. oferty zapewniające:
- zdobycie umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych, - doskonalenie umiejętności pływania oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego.
Zasady przyznawania dotacji znajdują się na stronie: http://www.msport.gov.pl/content.php?id=1427
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Wersja XML