Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

przystąpienie do opracowania nowych planów miejscowych

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 października 2008r. podjęto uchwały o przystąpieniu do porządzenia dwóch nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Sanocka I"  oraz "Zasanie I"

Wersja XML