Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Pomocy Polakom

Towarzystwo Pomocy Polakom "Wielkie Serce" m. Nowy Rozdół zajmujące się niesieniem pomocy charytatywnej i finansowej rodzinom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej na Ukrainie zwraca się do ludzi dobrej woli o datki w dowolnej formie na ten cel.

Kontakt:

Towarzystwo Pomocy Polakom
"Wielkie Serce" m. Nowy Rozdół
Obwód lwowski, 81652 Nowy Rozdół
ul. Lesi Ukrainki 1, Ukraina
tel/fax: +380 3261 30603, kom.: +380 972 181 301

Wpłaty można dokonać:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie Oddział operacyjny
w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Kamienny Most 6
nr rach. PLN 10 2030 0045 1110 0000 0153 8830
nr rach. EUR 84 2030 0045 3110 0000 0009 4630

Wersja XML