Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia sportowe

 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Departamencie Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określone są na stronie: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/sport/stypendia
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Wersja XML