Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólna sesja Rady Miejskiej w Przemyślu i Rady Powiatu Przemyskiego

22 września 2008 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Narad nr 62 Starostwa Powiatowego w Przemyślu (Plac Dominikański 3) odbędzie się wspólna sesja Rady Miejskiej w Przemyślu oraz Rady Powiatu Przemyskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego w sprawie wariantów przebiegu projektowanego podkarpackiego odcinka autostrady A4.
3. Podjęcie rezolucji w sprawie projektowanego przebiegu autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Korczowa.
4. Zakończenie obrad.

 

Projekt rezolucji w sprawie projektowanego przebiegu autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Korczowa

 

Wersja XML