Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z PFRON-u

21 sierpnia br. Dariusz Iwaneczko Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami". Zgodnie z nią PFRON dofinansuje projekty:

- kwotą 127 301, 69 zł w tzw. obszarze B, Samodzielność i bezpieczeństwo  - przystosowanie podłóg i drzwi do poruszania się osób niepełnosprawych ruchowo w SOSW Nr 3 oraz przebudowa węzła sanitarnego wraz z likwidacją barier architektonicznych i urbanistycznych w budynku SOSW Nr 1;

- kwotą 119 625, 09 zł w tzw. obszarze D - Wszędzie bliżej, łatwiej i wygodniej - likwidacja barier transportowych utrudniających komunikację młodzieży niepełnosprawnej kształconej w szkołach SOSW Nr 3. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup autobusu 16-to miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Realizację projektów przewidziano na 31 października 2008r. a ich łączna wartość wraz z wkładem samorządu to 330 361 zł.

Wersja XML