Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapowiedzi imprez PCKiN

Na nadchodzący weekend Przemyskie Centrum Kultury i Nauki przygotowało trzy ciekawe wydarzenia kulturalne:

Zamkowe Wieczory Muzyczne
koncert fortepianowy w wyk. Floriana Krump
öck (Austria)
12 września (piątek) godz. 19.00 Zamek Kazimierzowski

W programie zamkowego koncertu znajdą się utwory F. Liszta, A. Berga, J. Brahmsa. Projekt zrealizowano we współpracy z Austriackim Konsulatem Generalnym w Krakowie

Florian Krumpöck urodził się w 1978 roku w Wiedniu. Od najmłodszych lat studiował u największych sław pianistyki: Gerharda Oppitza, Elisabeth Leonskaja i Rudolfa Buchbindera. Mając 14 lat był najmłodszym studentem tego ostatniego. Od momentu debiutu w Thonhalle w Zurychu, gdzie artysta wystąpił z moskiewską Radio Symphony Orchestra pod dyrekcją Vladimira Fedosejewa nieprzerwanie występuje jako pianista z wiodącymi orkiestrami i dyrygentami, dając solowe popisy na międzynarodowych festiwalach. W repertuarze Floriana Krumpöcka znajdują się utwory m.in. J. S.Bacha, L.v. Beethovena (32 sonaty, 5 koncertów), I. Strawińskiego, ma także na swoim koncie liczne prawykonania E. Korngolda, E. Wellesza, J.Weigla i F. Schrekera. Jego szeroki repertuar znajduje odzwierciedlenie w nagraniach CD. Zachęcony przez swojego mentora Daniela Barenboima, rozpoczął karierę jako dyrygent. Od sezonu 2006/07 jest kierownikiem artystycznym i naczelnym dyrygentem orkiestry Sinfonietta Baden. Pozytywne recenzje zebrał po swoim zagranicznym debiucie w 2006, kiedy pod jego batutą Jeruzalem Symphony Orchestra zagrała II Symfonię R. Schumanna. W obecnym sezonie Florian Krumpöck poprowadzi po raz pierwszy wraz z Philadelphia Orchestra Koncert Noworoczny. Od jesieni 2008r. artysta jest zaangażowany jako asystent dyrektora naczelnego Gran Teatre del Liceu w Barcelonie, gdzie będzie sprawował opiekę artystyczną nad przygotowaniem premiery opery R. Straussa „Salome”

Otwarcie wystawy malarstwa Zdzisława Twardowskiego
12 września (piątek), godz. 18.00 Zamek Kazimierzowski


Zdzisław Twardowski urodził się w Mrozowie k. Wrocławia w 1955 roku. Ukończył studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. W 2002 r. Uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Hermana. Tworzy głównie w technice olejnej. Tematyka jego prac jest różnorodna, ale dominuje w niej pejzaż. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Artystów „Bieszczadzka Strzecha”. Uczestniczy w plenerach krajowych i zagranicznych. Sam również jest organizatorem takich imprez. Jego prace znajdują się w galeriach krajowych i zagranicznych. Artysta z Sanokiem związany jest od 20 lat. Pracuje w Osiedlowym Domu Kultury Puchatek jako plastyk i prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Organizuje międzynarodowe plenery malarskie.

Młodzieżowy Międzynarodowy Festiwal Kresowej Pieśni Patriotycznej
13- 14 września PRZEMYŚL

PROGRAM III Międzynarodowego Festiwalu Kresowej Pieśni Patriotycznej – Przemyśl 2008

13 września (sobota)
godz. 16.00 Przesłuchania konkursowe
godz. 19.00 Warsztaty artystyczne
godz. 9.15 - Korowód ulicami miasta
godz. 10.00 - Msza św. w Katedrze przemyskiej z udziałem uczestników festiwalu

14 września (niedziela)
godz. 17.00 Koncert Galowy

Zamek Kazimierzowski – wstęp wolny

13 i 14 września br. to termin III edycji tej imprezy, która odbywa się w naszym mieście co dwa lata. Zapoczątkowano ją w roku 2004 i od razu spotkała się z gorącym przyjęciem zarówno przez uczestników jak i słuchaczy, dlatego też podjęto trud zorganizowania kolejnych. Przemyśl jest pierwszym miastem, któremu udało się zorganizować takie przedsięwzięcie i choć festiwale kultury kresowej odbywają się również w Mrągowie i w Iwoniczu Zdroju, to jednak nie odnoszą się do patriotyzmu jak to ma miejsce u nas.
Festiwal kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12-20 lat. Pieśni patriotyczne wykonywać będzie młodzież mieszkająca na terenie Polski oraz młodzież z Mołdawii, Białorusi i Ukrainy. Warunek jest tylko jeden – musi to być młodzież skupiona w zespołach działających przy polskich instytucjach kultury. Ten projekt jest próbą ocalenia od zapomnienia tego, co wiąże się z naszą historią, tradycją, kulturą - zwłaszcza kresową. Przegląd jest próbą nadania żywego znaczenia słowom już nieco zapomnianym, takim jak: patriotyzm, ojczyzna, honor, słowom które w nowoczesnej zglobalizowanej rzeczywistości stają się archaicznie brzmiącymi sloganami. Rzeczywistość ta powoduje, że opowiedzenie się za tymi wartościami wymaga od współczesnego człowieka niemalże heroizmu. Dlatego do ich ratowanie nie wystarczy lekcja j. polskiego czy historii w szkole. Zachodzi potrzeba wychodzenia naprzeciw z nowszymi propozycjami i formami mającymi na celu kształtowanie w młodym pokoleniu patriotycznych postaw. Festiwal jest krokiem we właściwym kierunku, bowiem sprawa wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym jest obowiązkiem nas wszystkich. Poprzez taką formę lekcji patriotyzmu chcemy kształtować młodzież i przygotowywać ją do przyjmowania odpowiedzialnych postaw społecznych.
W drugi weekend września do Przemyśla zjedzie ok. 150 uczestników tej imprezy. Graniczące z pewnością przypuszczenia organizatorów każą wierzyć, że po raz kolejny (wzorem lat poprzednich) nie będzie to zajadła rywalizacja, ale przede wszystkim ugruntowanie dobrych relacji z ojczyzną młodzieży polskiej mieszkającej poza krajem. Będzie to również ciekawe doświadczenie dla młodzieży miejscowej oraz świetna okazja do nawiązania wzajemnych przyjaźni. U wszystkich tworzących ten swoisty „festiwal uczuć wyższych” ujrzymy zapewne uśmiechnięte twarze, swobodne zachowanie i radość z tego, że są w miejscu, gdzie mogą otwarcie mówić o swojej polskości. Taki jest bowiem cel Międzynarodowego Młodzieżowego Festiwalu Kresowej Pieśni Patriotycznej.
Publiczność zapewne wysoko oceni nie tylko sam fakt zaistnienia tej imprezy, lecz również szczytny cel i zaangażowanie organizatorów w jego realizację.
Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

źródło: PCKiN

JPGFlorian Krumpöck (27,80KB)

JPGUczestnicy II-go Międzynarodowego Festiwalu Kresowej Pieśni Patriotycznej w 2006r. (104,19KB)

JPGZdzisław Twardowski (40,28KB)

Wersja XML