Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 3 /2008/RS w sprawie wniosków zmierzających do poprawy działalności sportowej w mieście Przemyślu

Przemyśl 2008.06.19
 
 
 
Uchwała Nr 3 /2008/RS      
 
Miejska Rada Sportu w Przemyślu
 
 
 
 Na podstawie Uchwały Rady Miasta Przemyśla Nr 39/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku oraz Zarządzenia prezydenta Miasta Przemyśla Nr 82/2008 z 28 kwietnia 2008 roku
 
  
W sprawie wniosków zmierzających do poprawy działalności sportowej w mieście Przemyślu.
 
Rada wnioskuje do Prezydenta Miasta Przemyśla o:
 
I.   Stworzenie  Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  lub Wydziału Sportu i Turystyki
UZASADNIENIE:
 
II.   Uchwalenie budżetu w części  na sport kwalifikowany i działalność stowarzyszeń kultury fizycznej w październiku.
UZASADNIENIE:
 
III.   O pilne zrealizowanie zapisów ustawowych i zgłoszenie projektów uchwał w sprawie stypendiów dla zawodników, wynagrodzenia trenerów i nagród  w dziedzinie sportu – w tym dorocznej nagrody fair-play.  Koszt realizacji ok. 100 000 zł. Korekta uchwały w sprawie dofinansowania sportu kwalifikowanego – w szczególności w zapisie dotyczącym proporcji dofinansowania - Rada wnioskuje zapis „ do 90 % kosztów realizacji zadania”
UZASADNIENIE:
 
IV.  Racjonalny wybór imprez finansowanych i dofinansowywanych przez UM

UZASADNIENIE:

V.  Stworzenie finansowej rezerwy promującej najzdolniejszych sportowców naszego miasta
UZASADNIENIE:
  1. udział w zawodach, w których udział wynika z awansu i zwycięstw w rozgrywkach i zawodach szczebla wojewódzkiego i makroregionalnego.
  2. stworzenie zasobów podstawowego wyposażenia i strojów z logo miasta gwarantujących ujednolicenie promocji Przemyśla: np. 60 dresów, 100 koszulek, 100 czapeczek, 30 strojów LA, 4 kompletów strojów do gier sportowych: p. nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka, ( 50 000,00 zł)
VI.  Usystematyzowanie strategii rozwoju sportu w Przemyślu
UZASADNIENIE:
Rada widzi potrzebę stworzenia Strategii Rozwoju Sportu w Przemyślu poprzez:
 
VII. Podjęcie działań w zakresie poprawy infrastruktury sportowej w naszym mieśćcie
 
a) stadionu lekkoatletycznego,
b) co najmniej 2 hal sportowych wielofunkcyjnych z widownią 1000 i 2500 osób – ze wskazaniem na inwestycje w SP-14  i Centrum Sportowym przy ul. Sanockiej,
c) remontu kapitalnego hali POSiR obejmującego także zaplecze hali,
d) parku wodnego z niecką 50-cio metrową
e) remontu oraz modernizacji -w tym zadaszenia sztucznego lodowiska(ewentualnie nowe lodowisko –sztuczne panele)
f) dokończenia inwestycji w zakresie stoku narciarskiego
g) projektu „Oczek wodnych”
h) kręgielni
 
co znakomicie podniesie rangę naszego miasta i sprzyjać będzie przyciąganiu imprez o randze krajowej i międzynarodowej
 
W imieniu Miejskiej Rady Sportu w Przemyślu
 
Przewodniczący Piotr Kroczek
 
 
Wersja XML