Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt konsultacyjny PARR S.A.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 1 września 2008 r. uruchomiła Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”

Oferta PARR S.A. została wybrana w wyniku konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
W wyniku konkursu została stworzona sieć 120 Punktów Konsultacyjnych w całej Polsce, w tym 7 na Podkarpaciu. Wszystkie Instytucje, które prowadzą PK są jednocześnie zarejestrowane w sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP.
Punktu Konsultacyjny będzie funkcjonować od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 marca 2011 r.

Punkt Konsultacyjny ma za zadanie pełnić funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą. Informacje, jakie można uzyskać w PK, dotyczą zarówno podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.

Zakres usług oferowanych przez Punkt Konsultacyjny obejmuje:

• pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej ,
• pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
• informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych,

Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Rynek 26, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 670 27 49
e-mail: pk@parr.pl
Godziny otwarcia PK
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 17.00


Zapraszamy!

 

źródło: PARR S.A.

Wersja XML