Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach Działania 5.1

Nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 
Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty
 
Przejdź do strony z ogłoszeniem:
 
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/nabor_2
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Wersja XML