Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór projektów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013

Rozpoczął się pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do 31 października 2008 r.
 
Nabór został uruchomiony dla dwóch osi priorytetowych Programu:
o    temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa
o    temat 2. infrastruktura ochrony środowiska
 
o    temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
o    temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
o    temat 3. projekty sieciowe
 
Partnerstwo
Projekty realizowane w ramach programu muszą spełniać co najmniej 2 z 4 warunków zawartych w artykule 19 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.
 
Obszar kwalifikowalny programu:
W Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony (NTS IV): oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów,
Na Słowacji: Žilinský kraj i Prešovský kraj.
 
Szacowana wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach naboru to 20 mln euro.
 
Kwalifikujący się beneficjenci:
 
Oryginał oraz dwie kopie Formularza Wniosku wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną Formularza Wniosku na CD należy dostarczyć w opieczętowanej kopercie listem poleconym, kurierem lub osobiście do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie (Polska) najpóźniej ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 października 2008 r. do godziny 17.00. Datą wiążącą jest data złożenia oryginalnego pakietu aplikacyjnego. Zostanie ona zweryfikowana poprzez sprawdzenie daty na stemplu pocztowym na kopercie.
 
Adres:
WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY
Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Al. Słowackiego 56/6
30-018 Kraków
 
WIĘCEJ INFORMACJI I POTRZEBNE DOKUMENTY NA STRONACH:
 
www.si.podkarpackie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=729
 
www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-sl/dokumenty/
 

przygotowała Marta M. Kroczek

Wersja XML