Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Zakład Usług Komunalnych zarządzający składowiskiem odpadów w Przemyślu ul. Piastowska 22 uprzejmie informuje, że od 16.09.2008r. otiwera tzw. "ścieżkę edukacyjną" w temacie "gospodarka odpadami a ochrona środowiska".
Oznacza to, że możliwe będzie przyjmowania wycieczek szkolnych z oprowadzaniem po składowisku wraz z prelekcją ekologiczną.
Uzgodnienie terminu wycieczek można uzyskać telefonicznie pod numerem:

016 672 07 63 od poniedziałku do piątku w godz.

Wersja XML