Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizują szkolenia dotyczące możliwości korzystania przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.1. Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Program szkolenia będzie obejmował: warunki i zasady przyznawania dotacji, omówienie wniosku o dofinansowanie oraz zasady sporządzania biznesplanu, tryb składania wniosków.

Szkolenia odbędą się w dniach 14 oraz 26 sierpnia br. w godzinach 10-14 w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty uczestnictwa w szkoleniu  i przesłanie jej (pocztą, faksem) lub osobiście na adres Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7, fax. (016) 676 09 86.

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Źródło: PARR S.A. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości, tel. (016) 678 73 09

Wersja XML