Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie członków Związku Gmin Fortecznych

24 lipca br. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu zebrali się członkowie Związku Gmin Fortecznych, na które przybyli także pracownicy Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z rozpoczynającymi się pracami nad pre-umową dotyczącą realizacji Projektu "Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl". Projekt ten został ujęty w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wysokość jego dofinansowania z UE to 5 mln Euro.

W trakcie spotkania dr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej przedstawił krótko historię Twierdzy Przemyśl, a także postęp dotychczasowych prac planistycznych wraz z Programem Planu Ochrony Zespołu Parków Kulturowych Krajobrazu Warownego Twierdza Przemyśl. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego szczegółowo przedstawili wymogi pre-umowy, której podpisanie jest przewidziane w najbliższym czasie (pre-umowa to forma zobowiązania beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji). Odpowiadali także na liczne pytania zebranych na sali przedstawicieli gmin - członków Związku Gmin Fortecznych.

JPGDyskusja (48,80KB)

JPGPrezentacja Urzędu Marszałkowskiego (55,44KB)

JPGdr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej (51,44KB)

Wersja XML