Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Alarm powodziowy na terenie miasta

W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno – meteorologiczną (duże opady deszczu punktowo nawet 70 mm - gwałtowny wzrost poziomu wód na rzekach i potokach górskich w części zlewni Sanu) Wojewoda Podkarpacki ogłosił alarm przeciwpowodziowy w części województwa podkarpackiego. Na tej podstawie Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił swoim Zarządzeniem od godziny 13:00 dnia 25.07.2008 alarm powodziowy na terenie miasta Przemyśla.

W celu oceny sytuacji, możliwych zagrożeń i koordynacji najbliższych działań zebrał się dzisiaj Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy Prezydent Miasta Przemyśla.

Według informacji na godzinę 13.00 stan wody na Sanie wynosił 522 cm, a na Wiarze 530 cm.

 

Informacja o sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej na terenie województwa podkarpackiego

na dzień 25.07.2008 r. godz. 9.00

JPGSpotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzyswego

Wersja XML