Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stan pogotowia przeciwpowodziowego

W związku przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód Sanu i Wiaru oraz niekorzystnymi prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe dni, Prezydent Miasta Przemyśla wprowadził swoim zarządzeniem z dnia 24.07. 2008.r. stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Przemyśla. W związku z tym w  Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego utrzymywany jest całodobowy dyżur, podobny dyżur pełnią służby, Straże, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie. Zarządzenie obowiązuje aż do odwołania.
Wersja XML