Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11. Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl - fotorelacja

12 i 13 lipca odbyły się 11. Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl. Na miłośników tej imprezy czekało jak zwykle wiele atrakcji, których zwińczeniem było uroczyste odsłonięcie figury – siedzącego na skrzyni z amunicją żołnierza c. k. Józefa Szwejka.

JPGOdsłanianiu figury towarzyszyła muzyka wykonywana przez kwartet smyczkowy

JPGWręczenie certyfikatów

JPGPowrót uczestnikó rajdu rowerowego

JPGSpod zwojów szarego papieru powoli wyłania się postać Dobrego Wojaka Szwejka

JPGWręczenei nagród uczestbnikom rajdu rowerowego

JPGFigura Szwejka czeka na uroczyste odsłonięcie

JPGDr Richard Hasek wraz z twórcą figury

JPGCzłonkowie stowarzyszeń szwejkowskich przy figurze

JPGSpod zwojów szarego papieru powoli wyłania się postać Dobrego Wojaka Szwejka

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGWystąpienie Dr Richarda Haska

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGPrzemyscy motocykliści jak zwykle wspierają szwejkowską imprezę

JPGWokół figury zbiera się powoli tłum widzów

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGWręczenei podziękowań

JPGNa krótko przed odsłonięciem figury Szwejka

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGDr Richard Hasek

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGCiekawa forma prezentacji koszulek ze wszystkich 11 edycji manewrów

JPGNULL

JPG"Palenie gumy" na przemyskim Rynku obwieściło odsłonięcie figury

JPGWystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Wiesław Jurkiewicza

JPGNa krótko przed odsłonięciem figury Szwejka

JPG"Palenie gumy" na przemyskim Rynku obwieściło odsłonięcie figury

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGPierwsze wspólne fotografie przy figurze

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGStart V Zwiadowczego Rajdu Cyklistów – Twierdza Przemyśl

JPGPrzemyscy motocykliści jak zwykle wspierają szwejkowską imprezę

JPGSpod zwojów szarego papieru powoli wyłania się postać Dobrego Wojaka Szwejka

JPGPierwsze wspólne fotografie przy figurze

Wersja XML