Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starania o zmianę decyzji rządu w sprawie poszerzenia Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma zamierza w następnym tygodniu ponownie spotkać się z Sekretarzem Stanu w MSWiA Tomaszem Siemoniakiem. Pilna potrzeba jego zorganizowania jest podyktowana proponowanym przez Ministerstwo w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast (…) negatywnym stanowiskiem wobec wniosku samorządu miasta o zmianę granic miasta Przemyśla. Z prośbą o wsparcie starań o podjęcie przez rząd korzystnej dla naszego miasta ostatecznej decyzji, Prezydent wystąpił także do wojewody podkarpackiego oraz posłów koalicji rządowej – Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu okręgu krośnieńsko – przemyskiego. Prosił ich również o bezpośredni udział w spotkaniu z Sekretarzem Stanu w MSWiA Tomaszem Siemoniakiem.
Wersja XML