Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o składaniu wniosków do projektu mpzp Park Sportowo-Rekreacyjny

Informacja: do dnia do dnia 31 lipca 2008 r. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I” dla obszaru położonego między ulicami Sanocką, Kruhelską, Chodkiewicza, Pasteura, Grochowską, Przemysława oraz Parkiem Miejskim.  Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1. Wniosek winien zawierać: nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wersja XML