Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczynamy prace nad projektem programu współpracy na rok 2009

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

Wobec powyższego serdecznie zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających w Przemyślu do zgłaszania propozycji i uwag dotyczących programu współpracy na rok 2009. Postawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący Program Współpracy na rok 2008.
Następnie, zgodnie z harmonogramem spotkań Władz Miasta z organizacjami pozarządowymi, odbędą się konsultacje projektu programu. 
Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 19 września 2008 r. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Rynek 1, pok. 29, II piętro, tel. 675-20-77, e-mail: rob.gaw@op.pl.

Jednocześnie zapraszam przewodniczących poszczególnych Grup Roboczych do przygotowania propozycji realizacji zadań publicznych na rok 2009. Zachęcam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do nawiązania kontaktu i współpracy z grupami w określonych dziedzinach tematycznych.

 

Wersja XML