Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Otwarte granice".

W dniach 20-21 czerwca 2008 r. w Przemyślu odbyła się konferencja: Przemyśl-Drohobycz "Opieka społeczna oraz udział młodzieży we współpracy przygranicznej."
W pierwszym dniu spotkania odbyły się warsztaty, których celem było
opracowanie propozycji współpracy Przemyśla i Drohobycza na 2009 rok w wybranych dziedzinach oraz opracowanie założeń wieloletniej strategii współpracy obu miast – w sferze objętej warsztatem. Warsztaty były też okazją do lepszego poznania potencjalnych partnerów oraz ich środowiska pracy. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji z Przemyśla i Drohobycza oraz zewnętrzni eksperci.
W drugim dniu odbyła się konferencja poświęcona roli samorządu i organizacji pozarządowych w rozwoju współpracy transgranicznej oraz tradycji wielokulturowości jako inspiracji dla polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej.

20 czerwca 2008 r. o godz. 20.00 na Rynku Przemyskim zaprezentowane zostały dwa eksperymenty teatralne. „Kto następny?”- zrealizowany w ramach Stypendium Twórczego przyznanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla. W eksperymencie brał udział Teatr „Zawieszeni” PSM i Unikal Family- grupa break dance, którzy wspólnie z innymi grupami środowiska hiphopowego realizują projekt „Młodość ze sztuką”.
Kolejny eksperyment to „Schulzland” w wykonaniu Teatru „Alter” z Drohobycza.
Spektakl był swego rodzaju rozszerzeniem opcji widzenia, odbierania i rozumienia samej postawy Schulza oraz jego miasta rodzinnego, jego gniazda mitologicznego, którego nigdy nie opuścił i gdzie tragicznie zginął 19 listopada 1942 roku zastrzelony przez gestapowca Karla Güntera.
Ten swoisty happening dotykał różnorodnej problematyki, istotnej dla każdego człowieka, mimo, że eksperymenty różniły się tematyką i formą przekazu.

W tym miejscu pragniemy zachęcić organizacje pozarządowe z Przemyśla i Drohobycza do kontynuowania dalszej współpracy.

Wersja XML