Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Moje miasto oczami dzieci Polskich i Mołdawskich

Efektem kontynuacji współpracy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 z Przemyśla z młodzieżą szkół z  Komratu na Mołdawii jest otwarta w przemyskiej Bibliotece Pedagogicznej wystawa  prac plastycznych. Ekspozycja nosi tytuł „Moje miasto” i ukazuje najbardziej charakterystyczne elementy architektoniczne obu miast. Prezentowane są prace wykonane pastelą i akwarelą. Komisarzem wystawy jest nauczycielka plastyki Pani Małgorzata Teńczyńska

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Przemyśla, Rady Miasta grupa młodzieży z piętnastki a także wolontariusze, którzy zainicjowali współpracę z odległą Mołdawią. 

Przybyłe osoby wyraziły uznanie, co do wartości artystycznej prezentowanych prac, oraz przekonanie o słuszności utrzymywania kontaktów z rodakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

Warto wspomnieć, że rok temu na zaproszenie szkoły nr 15 w Przemyślu gościła 12 osobowa grupa dzieci polskiego pochodzenia z Komratu. Podczas tego pobytu mołdawskie dzieci poznały historię naszego miasta i kraju, zwiedziły Przemyśl i okolice. Uczestniczyły także w zajęciach lekcyjnych, podczas których doskonaliły mowę w języku ojczystym ich dziadków i pradziadków.

Wersja XML