Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta delegacji z Partnerskiego Miasta Paderborn

W dniu 26 maja br. gośćmi Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy była delegacja z Partnerskiego Miasta Paderborn. W skład niemieckiej delegacji oprócz Pana Dietricha Honervogt wiceburmistrza i Jego małżonki do naszego miasta przybyli inżynierowie Rajmund Prenger, Günther Falkenberg, Andreas Schutta, Johan Steinbeck. przedstawiciele zarządu kanalizacji Miasta Paderborn. Podczas spotkania rozmawiano o wieloletniej doskonale układającej się współpracy pomiędzy Przemyślem a Paderborn. Goście przywieźli ze sobą podarunek dla Mieszkańców Miasta w postaci nakryć studzienek kanalizacyjnych z wytłoczonym herbem Miasta Paderborn. Prezydent Przemyśla zapowiedział podczas spotkania, iż zostaną one niebawem założone w studzienkach przemyskiego Rynku.
Wizyta ta związana była ze zorganizowaną przez przemyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji konferencją pn. „Rozbudowa infrastruktury miejskiej jako pierwszy krok do rozwoju miasta. Praktyka miasta Paderborn w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i dróg dla terenów pod zabudowę przemysłową i usługową”.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu przedstawili projekt uzbrojenia terenu strefy ekonomicznej z informacją o możliwości przystąpienia do listopadowego naboru wniosków. Unia Europejska może dofinansować 70% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia. Projekt ten będzie miał znaczący wpływ na aktywizację obszaru strefy ekonomicznej w Przemyślu.
Strona niemiecka zaprezentowała na przykładzie swojego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych, w jaki sposób miasto Paderborn realizuje podobne projekty. Okazało się, że procedury opracowywania dokumentów planistycznych w naszych miastach nie są znacząco odmienne. Podstawową różnicą jest fakt, że równolegle z pracami nad miejscowym planem przygotowywany jest szczegółowy projekt uzbrojenia tego terenu. Praktycznie dzień po uchwaleniu dokumentu wkraczają ciężkie maszyny i rozpoczynają budowę infrastruktury technicznej i dróg. W ten sposób udostępnia się przyszłym inwestorom w pełni uzbrojony teren.
Przedstawiciele miasta Paderborn podkreślali, że w procesie projektowania zwraca się szczególną uwagę na aspekty ekologiczne, nawet jeśli stosowane w niektórych landach rozwiązania nie są (jeszcze) narzucone przez dyrektywy unijne. Podyktowane to jest daleko idącą troską o środowisko.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGWizyta delegacji z Partnerskiego Miasta Paderborn

JPGWizyta delegacji z Partnerskiego Miasta Paderborn

JPGWizyta delegacji z Partnerskiego Miasta Paderborn

Wersja XML