Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Już po raz piąty w Przemyślu Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla zainaugurował VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom fragmentem jednej z bajek Jana Brzechwy - "Przygody Pchły Szachrajki". W wystąpieniu poprzedzającym czytanie niejednokrotnie podkreślał, iż książka rozwija i kształtuje charakter młodego człowieka, uczy go wrażliwości i pozwala na głębsze poznawanie świata. W okolicznościowym liście skierowanym do organizatorów, nauczycieli, rodziców i dzieci Prezydent napisał: „Dziś młodzi ludzie często nie znają wartości jakie niesie ze sobą czytanie książek - pokusy nowoczesności zepchnęły ją niejako na plan dalszy. Książki, a dokładniej właśnie ich czytanie, wychowały wiele pokoleń. Uważana dziś za mało nowoczesny nośnik informacji została wyparta poprzez elektronicznych następców. Czasem lenistwo, a czasem wygoda skłania nas do tego, iż poszukujemy rozwiązań niewymagających wysiłku. Cieszy mnie jednak to, iż poprzez promocję czytania dzieciom – najmłodszym odbiorcom słowa pisanego - pokazujemy, iż książka potrafi nie tylko bawić, ale i uczy, wychowuje i kształtuje wrażliwość i charakter. Poprzez wcielanie się w postacie bohaterów z kart powieści niejednokrotnie uczyć się będziecie wrażliwości na piękno i miłości bliźniego”.
Celem Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom jest zachęcanie rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Podczas imprezy zostały wręczone dyplomy ludziom, którzy na co dzień w sposób aktywny włączają się w akcję. Każdy z wyróżnionych odczytał fragment bajki dla dzieci. Imprezie odbywającej się w naszym mieście towarzyszyły również występy artystyczne przygotowane przez dzieci ze szkół z Przemyśla i okolicznych miejscowości. W Przemyślu akcja przygotowana została przez Panią Barbarę Drwal – Demkiewicz, koordynatora wojewódzkiego akcji na Podkarpaciu przy współudziale instytucji i księgarni czynnie wspierających akcję.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGUroczyste wręczanie dyplomów osobom i instytucjom wspierającym akcję czytania dzieciom

JPGDopisała również publiczność.

JPGRobert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla czyta Bajke Jana Brzechwy - "Przygody Pchły Szachrajki"

JPGUroczyste wręczanie dyplomów osobom i instytucjom wspierającym akcję czytania dzieciom

JPGUroczyste wręczanie dyplomów osobom i instytucjom wspierającym akcję czytania dzieciom

JPGUroczyste wręczanie dyplomów osobom i instytucjom wspierającym akcję czytania dzieciom

JPGImprezie towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez dzieci ze szkół z Przemyśla i okolicznych miejscowości.

JPGImprezie towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez dzieci ze szkół z Przemyśla i okolicznych miejscowości.

JPGImprezie towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez dzieci ze szkół z Przemyśla i okolicznych miejscowości.

Wersja XML