Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Otwarte granice"

Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI z siedzibą w Warszawie wdraża razem z partnerami w Drohobyczu, Przemyślu, Słubicach oraz Gorlitz i w Groshennersdof w okresie od września 2007r. do czerwca 2008r. międzynarodowy projekt „Otwarte granice. Opieka społeczna oraz udział młodzieży w przygranicznej współpracy polsko – ukraińskiej i polsko – niemieckiej”. W ramach tego projektu od 12 maja br. na 9 dniowym stażu w Urzędzie Miejskim oraz przemyskich organizacjach pozarządowych przebywa 4 stażystów z Drohobycza, co jest wynikiem dużego zainteresowania partnerów z Ukrainy metodami pracy oraz problematyką rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Przemyśla. Uczestnikami stażu są: Pani Oleksandra Paszko (Miejski Komitet Wykonawczy), Pani Olesya Kotlyar (Płast – Organizacja harcerska), Pani Lyudmyła Smoleń - Nadyja (Caritas Drohobycz), Pani Mariya Nykolayishyn (Drohobycka Koalicja Organizacji Pozarządowych).

Cały projekt składa się z serii konferencji, seminariów oraz wyjazdów studyjnych i jest skierowany do pracowników socjalnych i młodzieżowych z polsko – ukraińskiego i polsko – niemieckiego pogranicza.
W ramach projektu podjęto następujące działania:
W listopadzie 2007 roku w Drohobyczu odbyło się seminarium, w którym uczestniczył mer Drohobycza Mykoła Huk oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, a także pracownicy instytucji samorządowych obu miast m.in. z Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Danuta Wiech, która wygłosiła referat na temat: „Opieka nad dzieckiem i rodziną na przykładzie miasta Przemyśla”.
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 22 stycznia 2008r. również w Drohobyczu, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego: Agnieszka Pacławska - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich i Zbigniew Różycki - inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu, dotyczyło perspektyw realizacji wspólnych projektów w dziedzinie współpracy organizacji sportowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i problematyki osób niepełnosprawnych.
Od dnia 30 marca do 04 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zgorzelcu. Wizyta była okazją do rozmów z lokalnymi specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz poznania najlepszych projektów polsko – niemieckich realizowanych w Zgorzelcu, Groshennersdof oraz Bad Muskau.
Natomiast w dniu 14 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Danuta Wiech podzieliła się doświadczeniem ze współpracy z organizacjami pozarządowymi z delegacją Niemiecką z Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI, która przybywała w naszym mieście z robocza wizytą. Delegacji przewodniczył Tim Bohse – koordynator projektu.

Pod koniec czerwca br. w Przemyślu przewidziana jest konferencja polsko – ukraińsko – niemiecka podsumowująca zdobyte dotychczas doświadczenia.

źródło: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM

Wersja XML