Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KATYŃ – GOLGOTA WSCHODU

„Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję i miłość. Jednym strzałem w tył głowy(…)”

W dniu 29 kwietnia 2008r. o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 3 w Przemyślu odbyła się wieczornica zorganizowana pod patronatem Komendy Hufca ZHP im. Orląt Przemyskich, poświęcona pamięci Zbrodni Katyńskiej.
Imprezę zorganizowała hm Kazimiera Huszlak, nauczycielka j. polskiego przy współpracy  mgr Haliny Ziejło – nauczycielki historii, mgr Remigiusza Łuca – nauczyciela matematyki i mgr Barbary Terleckiej – nauczycielki muzyki.
W uroczystości uczestniczyli: przedstawicielka Wydziału Edukacji i Sportu UM w Przemyślu p. Anna Chilczuk, przedstawiciele Związku Sybiraków p. Stanisław Lepszy
i p. Maria Haliszczak, komendantka Hufca ZHP dh Jadwiga Turek, Namiestnik Zuchowy Komendy Hufca dh Ewa Leśniak, instruktorzy Kręgów Seniorów, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, rodzice, drużynowi, harcerze i młodzież.
Program artystyczny „Katyń – Golgota Wschodu” wraz z uczniami przygotowała mgr Kazimiera Huszlak, scenografię wykonała mgr Halina Dębicka, a oprawę muzyczną przygotowali nauczyciele: mgr Barbara Terlecka i mgr Remigiusz Łuc.
Uczniowie z niezwykłym przejęciem zaprezentowali poezję o Polakach zamordowanych w okrutny sposób na terenie ZSRR, o zbrodni na „nieludzkiej ziemi – kraju, który zaparł się Pana Boga”.
Wieczornica dostarczyła uczestnikom wielu refleksji i wzruszeń. Okazała się wspaniałą lekcją patriotyzmu, swoistą lekcją języka polskiego i historii.
Młodzież swoją postawą udowodniła, że pamięta o Tych, co zginęli, bo byli Polakami. I którzy, jak napisał jeden z autorów „Matko (…) Tylko Ciebie mogli zobaczyć w ostatnim szepcie”.
Szczególnym wyrazem hołdu dla zamordowanych stał się wiersz Wacława Kruka „Modlę się Panie” wygłoszony pod koniec programu oraz przyrzeczenie młodzieży zawarte w słowach piosenki „Póki Polska żyje w nas”.

JPGNULL (45,55KB)

Wersja XML