Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta Wiceministra na granicy polsko-ukraińskiej

Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk wizytował w dniu 6 maja drogowe przejście graniczne w Medyce oraz kolejowe przejście graniczne w Przemyślu. Wizyta była jednym z etapów zapoznawania się z infrastrukturą przejść na całej granicy polsko - ukraińskiej. Wiceministrowi towarzyszyli m. in. Zastępca Komendanta Głównego płk SG Jacek Bajger, Wojewoda Podkarpacki – Mirosław Karapyta, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Dominik Tracz,  przedstawiciele Służb Celnych, a wśród zaproszonych gości był również Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko.

W trakcie wizytacji Prezydent Robert Choma zwrócił szczególną uwagę na konieczność sfinalizowania spraw związanych z przystąpieniem do budowy przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, a także rozbudowy przejścia w Medyce - Szeginiach.

 

zdjęcia: BIOSG

JPGWizytacja przejścia granicznego (49,04KB)

JPGWizytacja przejścia granicznego (73,28KB)

Wersja XML