Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porozumienie w DPS-ie

8 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy przedstawicielami NSZZ "Solidarność" a pracodawcą, które kończy spór zbiorowy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wysockiego. Zgodnie z jego postanowieniami pracownicy placówki otrzymają podwyżki płac w wysokości 4% płacy zasadniczej - od 1 marca 2008r. Ustalono także, że po przeanalizowaniu sytuacji finansowej w II półroczu, może zostać podjęta decyzja o dalszych podwyżkach.
Wersja XML