Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta wziął udział w spotkaniu ze społecznością ukraińską

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, na zaproszenie Ambasadora Ukrainy Olexandra Motsyka, wziął udział w odbywającym się w dniu 14 kwietnia w Pałacu Prezydenckim spotkaniu z przedstawicielami społeczności ukraińskiej w Polsce. Spotkanie było jednym z punktów programu wizyty Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko w naszym kraju i rozmów z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

W Pałacu Prezydenckim obecni byli przedstawiciele mniejszości ukraińskiej z Przemyśla, a także grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza z ukraińskim językiem nauczania, wraz z Dyrektorem Piotrem Pipką oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu UM Piotrem Idzikowskim. Młodzież wykonała m.in. hymny narodowe Ukrainy i Polski, zaprezentowała również krótki program muzyczny. Spotkanie było też okazją do bezpośredniej rozmowy Prezydenta Roberta Chomy z Prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenko, w trakcie którego poruszono także kwestię Ukraińskiego Domu Narodowego.

Prezydent Miasta Przemyśla wziął również udział w otwarciu w Muzeum Narodowym wystawy "Ukraina Światu".

JPGPrezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko w rozmowie z Prezydentem Robertem Chomą (48,04KB)

Wersja XML