Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień otwarty dla integracji

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

z a p r a s z a

szkolnych pedagogów, nauczycieli różnych przedmiotów

oraz inne osoby zainteresowane specyfiką pracy z uczniem niepełnosprawnym

w  warunkach szkoły ogólnodostępnej na

„Dzień otwarty dla integracji”

 

W dniu 28 marca 2008r., podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, organizujemy zajęcia otwarte w jednej z klas integracyjnych. Chcemy także podzielić się wiedzą oraz wymienić doświadczenia na temat dostosowania wymagań, a także dylematów związanych z ocenianiem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do klas integracyjnych i klas ogólnodostępnych w szkołach masowych. Naszym celem jest szerzenie idei integracji w środowisku, a przede wszystkim właściwe jej pojmowanie przez osoby pracujące w integracji oraz mające bezpośredni lub pośredni wpływ na proces kwalifikowania uczniów do kształcenia integracyjnego. Prosimy do dnia 26 marca 2008r. telefonicznie (tel. 016-6702915) potwierdzić chęć uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się w budynku głównym ZSzOI przy ul.Grunwaldzkiej 81 w Przemyślu.

Proponujemy:

I część

·        10.00 – klasa integracyjna IVa szkoły podstawowej w oczach uczniów

·        10.25 – otwarta lekcja historii w IVa

·        11.20 – otwarta lekcja matematyki w IVa

·        12.05 – spacer po szkolnych korytarzach i nie tylko

II część

·        12.25 – omówienie zasad tworzenia i funkcjonowania oddziałów integracyjnych

·        13.00 – dyskusja i wymiana doświadczeń

·        13.30 – zakończenie

Wersja XML