Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozytywna reakcja MSWiA na apel Prezydenta Miasta w sprawie budynku przy ul. Kościuszki 5

Skierowana w grudniu ub. roku do władz państwowych prośba (informowaliśmy o niej tutaj) Prezydenta Miasta Przemyśla o pomoc w ostatecznym rozwiązaniu problemu własności nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. T. Kościuszki 5 i związanych z tym starań Związku Ukraińców w Polsce o jej zwrot, spotkała się z przychylną reakcją. Odpowiedź w tej sprawie w imieniu Prezesa Rady Ministrów przesłał w marcu br. Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrzych i Administracji.

Poinformował w niej, że podziela pogląd „co do potrzeby pilnego rozwiązania problemu własności tej nieruchomości” oraz, że bliska mu jest sugestia Prezydenta Miasta Przemyśla, aby budynek ten przekazać Związkowi Ukraińców w Polsce. W celu uzgodnienia kwestii szczegółowych odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Miasta, Związku Ukraińców w Polsce oraz Ministrestwa Spraw Wewnętrznych i Admnistracji, które zaplanowano na początek kwietnia. Jego zorganizowania podjęła się Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz.
Wystąpienie Sekretarza Stanu zbiegło się w czasie z apelem części radnych Rady Miejskiej w Przemyślu, który został skierownay do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP. Dotyczy on jak najszybszego wyjaśnienia i uregulowania „spraw związanych z poprawą warunków materialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej przez istniejące instytucje, które reprezentują zarówno mniejszość polską na Ukrainie, jak i mniejszość ukraińską w Polsce.” Pełna treść apelu znajduje się w załączniku.

O kolejnych działaniach - w tym efektach zaplanowanego na początek kwietnia spotkania - będziemy Państwa informować.

JPGApel radnych

Wersja XML